Anh trì hoãn gỡ bỏ hạn chế COVID-19 do lo ngại biến thể Delta

Anh quyết định trì hoãn kế hoạch gỡ bỏ các hạn chế COVID-19 còn lại thêm 1 tháng. Ảnh: AFP
Anh quyết định trì hoãn kế hoạch gỡ bỏ các hạn chế COVID-19 còn lại thêm 1 tháng. Ảnh: AFP
Anh quyết định trì hoãn kế hoạch gỡ bỏ các hạn chế COVID-19 còn lại thêm 1 tháng. Ảnh: AFP
Lên top