Anh trao đổi với các nước CPTPP về việc gia nhập hiệp định

Anh muốn gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Ảnh: The Diplomat
Anh muốn gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Ảnh: The Diplomat
Anh muốn gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Ảnh: The Diplomat
Lên top