Ảnh Trái đất "như viên bi xanh" nhìn từ Trạm Vũ trụ Quốc tế

Ảnh Trái đất nhìn từ Trạm Vũ trụ Quốc tế do phi hành gia Pháp chụp. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Châu Âu
Ảnh Trái đất nhìn từ Trạm Vũ trụ Quốc tế do phi hành gia Pháp chụp. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Châu Âu
Ảnh Trái đất nhìn từ Trạm Vũ trụ Quốc tế do phi hành gia Pháp chụp. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Châu Âu
Lên top