Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Anh tóm tàu chở tiền Libya trị giá 165 triệu USD