Anh tìm thấy bệnh nhân F0 dịch COVID-19

Anh tìm thấy bệnh nhân COVID-19 F0 là một phụ nữ 75 tuổi ở Nottinghamshire. Ảnh: AFP
Anh tìm thấy bệnh nhân COVID-19 F0 là một phụ nữ 75 tuổi ở Nottinghamshire. Ảnh: AFP
Anh tìm thấy bệnh nhân COVID-19 F0 là một phụ nữ 75 tuổi ở Nottinghamshire. Ảnh: AFP
Lên top