Anh tìm cách cấm sử dụng bát đĩa sử dụng một lần

Nước Anh đã ra lệnh cấm sử dụng ống hút nhựa từ năm 2020. Ảnh chụp màn hình.
Nước Anh đã ra lệnh cấm sử dụng ống hút nhựa từ năm 2020. Ảnh chụp màn hình.
Nước Anh đã ra lệnh cấm sử dụng ống hút nhựa từ năm 2020. Ảnh chụp màn hình.
Lên top