Anh tiêm liều vaccine COVID-19 của Pfizer đầu tiên cho hơn 600.000 người

Hơn 600.000 người ở Anh đã tiêm liều vaccine COVID-19 của Pfizer đầu tiên tính tới 24.12. Ảnh: AFP.
Hơn 600.000 người ở Anh đã tiêm liều vaccine COVID-19 của Pfizer đầu tiên tính tới 24.12. Ảnh: AFP.
Hơn 600.000 người ở Anh đã tiêm liều vaccine COVID-19 của Pfizer đầu tiên tính tới 24.12. Ảnh: AFP.
Lên top