Anh thêm Ấn Độ vào nhóm "đỏ" siết đi lại do số ca COVID-19 tăng vọt

Anh hạn chế đi lại nghiêm ngặt nhất với Ấn Độ sau khi COVID-19 tăng mạnh ở Ấn Độ. Ảnh: AFP
Anh hạn chế đi lại nghiêm ngặt nhất với Ấn Độ sau khi COVID-19 tăng mạnh ở Ấn Độ. Ảnh: AFP
Anh hạn chế đi lại nghiêm ngặt nhất với Ấn Độ sau khi COVID-19 tăng mạnh ở Ấn Độ. Ảnh: AFP
Lên top