Ảnh thế giới nổi bật trong tuần: sập cầu ở Genoa, chiếc hotdot khổng lồ, lính Mỹ và rắn trinh sát ...

Lính đặc nhiệm với con rắn quấn cổ trong cuộc diễu binh Asuncion, Paraguay - Ảnh: Reuters
Lính đặc nhiệm với con rắn quấn cổ trong cuộc diễu binh Asuncion, Paraguay - Ảnh: Reuters
Lính đặc nhiệm với con rắn quấn cổ trong cuộc diễu binh Asuncion, Paraguay - Ảnh: Reuters
Lên top