Anh thắt chặt kiểm soát Omicron, thêm một nước Châu Phi vào danh sách đỏ

Anh thắt chặt kiểm soát lây lan biến thể Omicron đối với du lịch nội địa. Ảnh: AFP
Anh thắt chặt kiểm soát lây lan biến thể Omicron đối với du lịch nội địa. Ảnh: AFP
Anh thắt chặt kiểm soát lây lan biến thể Omicron đối với du lịch nội địa. Ảnh: AFP
Lên top