Anh thành lập cơ quan mới - Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh

Đại sứ Anh Gareth Ward giới thiệu về Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh. Ảnh: ĐSQ Anh
Đại sứ Anh Gareth Ward giới thiệu về Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh. Ảnh: ĐSQ Anh
Đại sứ Anh Gareth Ward giới thiệu về Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh. Ảnh: ĐSQ Anh
Lên top