Anh ra điều kiện với Iran vụ thả tàu chở dầu

Anh bắt tàu chở dầu của Iran ở Gibraltar. Ảnh: Reuters
Anh bắt tàu chở dầu của Iran ở Gibraltar. Ảnh: Reuters
Anh bắt tàu chở dầu của Iran ở Gibraltar. Ảnh: Reuters
Lên top