Anh phê duyệt thiết bị xét nghiệm COVID-19 siêu nhanh, cho kết quả sau 20s

Thiết bị xét nghiệm COVID-19 Virolens đã được thử nghiệm tại sân bay Heathrow, London, Anh. Ảnh:  iAbra and TT Electronics
Thiết bị xét nghiệm COVID-19 Virolens đã được thử nghiệm tại sân bay Heathrow, London, Anh. Ảnh: iAbra and TT Electronics
Thiết bị xét nghiệm COVID-19 Virolens đã được thử nghiệm tại sân bay Heathrow, London, Anh. Ảnh: iAbra and TT Electronics
Lên top