Anh phát hiện vòng tròn trụ đá khổng lồ gần di sản Stonehenge

Di sản Stonehenge ở miền nam nước Anh ngày 26.4. Ảnh: AFP
Di sản Stonehenge ở miền nam nước Anh ngày 26.4. Ảnh: AFP
Di sản Stonehenge ở miền nam nước Anh ngày 26.4. Ảnh: AFP
Lên top