Anh phát hiện thêm biến thể SARS-CoV-2 có đột biến đáng lo ngại

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở Tây Ealing, phía tây London, Anh.  Ảnh: AFP.
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở Tây Ealing, phía tây London, Anh. Ảnh: AFP.
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở Tây Ealing, phía tây London, Anh. Ảnh: AFP.
Lên top