Anh phát hiện chất có thể ngăn ngừa SARS-CoV-2

Citridiol, chất cho trong thuốc chống côn trùng, được cho là ứng cử viên sáng giá ngăn ngừa SARS-CoV-2. Ảnh: AFP
Citridiol, chất cho trong thuốc chống côn trùng, được cho là ứng cử viên sáng giá ngăn ngừa SARS-CoV-2. Ảnh: AFP
Citridiol, chất cho trong thuốc chống côn trùng, được cho là ứng cử viên sáng giá ngăn ngừa SARS-CoV-2. Ảnh: AFP
Lên top