Anh, Pháp phản ứng quyết liệt với việc Mỹ áp thuế nhôm, thép

Pháp sẵn sàng "đáp trả thích đáng" Mỹ áp thuế nhôm, thép nhập khẩu. Ảnh: AFP.
Pháp sẵn sàng "đáp trả thích đáng" Mỹ áp thuế nhôm, thép nhập khẩu. Ảnh: AFP.
Pháp sẵn sàng "đáp trả thích đáng" Mỹ áp thuế nhôm, thép nhập khẩu. Ảnh: AFP.