Anh, Pháp, Đức gửi công hàm thể hiện quan điểm về Biển Đông lên LHQ

Lên top