Anh nộp đơn xin gia nhập CPTPP tuần tới

Thủ tướng Boris Johnson nói Anh là quốc gia mới đầu tiên xin gia nhập CPTPP. Ảnh: AFP
Thủ tướng Boris Johnson nói Anh là quốc gia mới đầu tiên xin gia nhập CPTPP. Ảnh: AFP
Thủ tướng Boris Johnson nói Anh là quốc gia mới đầu tiên xin gia nhập CPTPP. Ảnh: AFP
Lên top