Anh: Nông dân ngồi tù vì âm mưu làm bẩn đồ ăn trẻ em để tống tiền siêu thị

Nigel Wright đã bị kết án tù vì âm mưu dùng các lọ đồ ăn trẻ em có chứa mảnh kim loại để tống tiền chuỗi siêu thị Tesco. Ảnh: ABC News
Nigel Wright đã bị kết án tù vì âm mưu dùng các lọ đồ ăn trẻ em có chứa mảnh kim loại để tống tiền chuỗi siêu thị Tesco. Ảnh: ABC News
Nigel Wright đã bị kết án tù vì âm mưu dùng các lọ đồ ăn trẻ em có chứa mảnh kim loại để tống tiền chuỗi siêu thị Tesco. Ảnh: ABC News
Lên top