Anh nhắm đồng minh siêu giàu của Tổng thống Putin để trừng phạt

Anh nhắm vào đồng minh của Tổng thống Putin để trả đũa vụ đầu độc cựu điệp viên Sergey Skripal (phải). Ảnh: Express
Anh nhắm vào đồng minh của Tổng thống Putin để trả đũa vụ đầu độc cựu điệp viên Sergey Skripal (phải). Ảnh: Express
Anh nhắm vào đồng minh của Tổng thống Putin để trả đũa vụ đầu độc cựu điệp viên Sergey Skripal (phải). Ảnh: Express