Anh: Ngưỡng mộ ông bố tốt bụng phát đồ ăn miễn phí cho người yếu thế

Chân dung ông bố tốt bụng Ajmal Azam, người phát đồ ăn miễn phí cho những người già, khuyết tật và nghèo đói ở Anh. Ảnh: Suki Dhanda
Chân dung ông bố tốt bụng Ajmal Azam, người phát đồ ăn miễn phí cho những người già, khuyết tật và nghèo đói ở Anh. Ảnh: Suki Dhanda
Chân dung ông bố tốt bụng Ajmal Azam, người phát đồ ăn miễn phí cho những người già, khuyết tật và nghèo đói ở Anh. Ảnh: Suki Dhanda
Lên top