Anh, Mỹ phát biện biến thể SARS-CoV-2 mới dễ lây hơn Delta

Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm giải trình tự bộ gene của virus SARS-CoV-2. Ảnh: AFP
Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm giải trình tự bộ gene của virus SARS-CoV-2. Ảnh: AFP
Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm giải trình tự bộ gene của virus SARS-CoV-2. Ảnh: AFP
Lên top