Anh mạnh tay siết hai ông lớn công nghệ Facebook và Google

Anh mạnh tay siết Google và Facebook thông qua các quy định cạnh tranh mới vào năm 2021. Ảnh: AFP
Anh mạnh tay siết Google và Facebook thông qua các quy định cạnh tranh mới vào năm 2021. Ảnh: AFP
Anh mạnh tay siết Google và Facebook thông qua các quy định cạnh tranh mới vào năm 2021. Ảnh: AFP
Lên top