Anh: Lợi dụng COVID-19 để lừa đảo, các nạn nhân mất hơn 1 triệu USD

Tội phạm lợi dụng tâm lý sợ hãi dịch bệnh của người dân để lừa đảo. Ảnh: Getty Images
Tội phạm lợi dụng tâm lý sợ hãi dịch bệnh của người dân để lừa đảo. Ảnh: Getty Images
Tội phạm lợi dụng tâm lý sợ hãi dịch bệnh của người dân để lừa đảo. Ảnh: Getty Images
Lên top