Anh lại phát hiện thêm chủng SARS-CoV-2 đột biến mới

Vương quốc Anh lại phát hiện thêm chủng SARS-CoV-2 đột biến liên quan đến Nam Phi. Ảnh: AFP
Vương quốc Anh lại phát hiện thêm chủng SARS-CoV-2 đột biến liên quan đến Nam Phi. Ảnh: AFP
Vương quốc Anh lại phát hiện thêm chủng SARS-CoV-2 đột biến liên quan đến Nam Phi. Ảnh: AFP
Lên top