Anh ký thỏa thuận đảm bảo 90 triệu liều vaccine COVID-19 tiềm năng

Ống tiêm đựng một loại vaccine COVID-19 tiềm năng. Ảnh: AFP.
Ống tiêm đựng một loại vaccine COVID-19 tiềm năng. Ảnh: AFP.
Ống tiêm đựng một loại vaccine COVID-19 tiềm năng. Ảnh: AFP.
Lên top