Ảnh khoảnh khắc lính Mỹ cuối cùng rời Afghanistan

Máy bay của không quân Mỹ rời Kabul, Afghanistan ngày 30.8. Ảnh: AFP
Máy bay của không quân Mỹ rời Kabul, Afghanistan ngày 30.8. Ảnh: AFP
Máy bay của không quân Mỹ rời Kabul, Afghanistan ngày 30.8. Ảnh: AFP
Lên top