Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Anh hy vọng thúc đẩy thỏa thuận thương mại song phương với Việt Nam

Ông Gareth Ward - Tân Đại sứ Anh tại Việt Nam. Ảnh: Công Thương.
Ông Gareth Ward - Tân Đại sứ Anh tại Việt Nam. Ảnh: Công Thương.