Anh hướng tới tăng cường ảnh hưởng ở Ấn Độ - Thái Bình Dương

Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: AFP
Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: AFP
Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: AFP
Lên top