Anh hỗ trợ nỗ lực toàn cầu trong theo dõi biến thể SARS-CoV-2

Vương quốc Anh cho biết sẽ chia sẻ dữ liệu về trình tự bộ gen virus SARS-CoV-2 để giúp các nước khác phát hiện biến thể nhanh hơn. Ảnh: AFP
Vương quốc Anh cho biết sẽ chia sẻ dữ liệu về trình tự bộ gen virus SARS-CoV-2 để giúp các nước khác phát hiện biến thể nhanh hơn. Ảnh: AFP
Vương quốc Anh cho biết sẽ chia sẻ dữ liệu về trình tự bộ gen virus SARS-CoV-2 để giúp các nước khác phát hiện biến thể nhanh hơn. Ảnh: AFP
Lên top