Ảnh hiếm về khe nứt núi lửa trên sao Hỏa

Miệng núi lửa trên sao Hỏa ở vùng Lunae Planum do máy ảnh CaSSIS trên tàu ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) chụp tháng 3.2021. Ảnh: ESA
Miệng núi lửa trên sao Hỏa ở vùng Lunae Planum do máy ảnh CaSSIS trên tàu ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) chụp tháng 3.2021. Ảnh: ESA
Miệng núi lửa trên sao Hỏa ở vùng Lunae Planum do máy ảnh CaSSIS trên tàu ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) chụp tháng 3.2021. Ảnh: ESA
Lên top