Anh gửi 50.000 mẫu bệnh phẩm sang Mỹ để xét nghiệm COVID-19

Chính phủ Anh đã bỏ lỡ mục tiêu đạt 10.000 xét nghiệm COVID-19 mỗi ngày trong ngày thứ 7 liên tiếp. Ảnh: AFP
Chính phủ Anh đã bỏ lỡ mục tiêu đạt 10.000 xét nghiệm COVID-19 mỗi ngày trong ngày thứ 7 liên tiếp. Ảnh: AFP
Chính phủ Anh đã bỏ lỡ mục tiêu đạt 10.000 xét nghiệm COVID-19 mỗi ngày trong ngày thứ 7 liên tiếp. Ảnh: AFP
Lên top