Anh-EU đạt được thỏa thuận thương mại hậu Brexit

Thủ tướng Anh Boris Johnson tổ chức họp báo trực tuyến thông báo về thỏa thuận thương mại hậu Brexit tại số 10 Phố Downing hôm 24.12. Ông cho biết, thỏa thuận về mối quan hệ trong tương lai của Anh với Liên minh Châu Âu đã đạt được sau các cuộc đàm phán kéo dài chỉ vài ngày trước hạn chót. Ảnh: AFP.
Thủ tướng Anh Boris Johnson tổ chức họp báo trực tuyến thông báo về thỏa thuận thương mại hậu Brexit tại số 10 Phố Downing hôm 24.12. Ông cho biết, thỏa thuận về mối quan hệ trong tương lai của Anh với Liên minh Châu Âu đã đạt được sau các cuộc đàm phán kéo dài chỉ vài ngày trước hạn chót. Ảnh: AFP.
Thủ tướng Anh Boris Johnson tổ chức họp báo trực tuyến thông báo về thỏa thuận thương mại hậu Brexit tại số 10 Phố Downing hôm 24.12. Ông cho biết, thỏa thuận về mối quan hệ trong tương lai của Anh với Liên minh Châu Âu đã đạt được sau các cuộc đàm phán kéo dài chỉ vài ngày trước hạn chót. Ảnh: AFP.
Lên top