Anh em cựu Thủ tướng Thái Thaksin đến Trung Quốc để tìm nguồn cội

Hình ảnh mới nhất của anh em ông Thaksin. Ảnh: SCMP.
Hình ảnh mới nhất của anh em ông Thaksin. Ảnh: SCMP.
Hình ảnh mới nhất của anh em ông Thaksin. Ảnh: SCMP.
Lên top