Anh đưa hàng không mẫu hạm hiện đại nhất vào hoạt động

Tàu mang tên Nữ hoàng Elizabeth là hàng không mẫu hạm lớn nhất của Anh. Ảnh: BBC
Tàu mang tên Nữ hoàng Elizabeth là hàng không mẫu hạm lớn nhất của Anh. Ảnh: BBC