Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Anh đưa hàng không mẫu hạm hiện đại nhất vào hoạt động

Tàu mang tên Nữ hoàng Elizabeth là hàng không mẫu hạm lớn nhất của Anh. Ảnh: BBC
Tàu mang tên Nữ hoàng Elizabeth là hàng không mẫu hạm lớn nhất của Anh. Ảnh: BBC