Anh đột kích triệt phá băng buôn người, giải cứu 29 nạn nhân

Cuộc đột kích của cảnh sát Anh đã giải cứu được 29 nạn nhân. Ảnh: LDC.
Cuộc đột kích của cảnh sát Anh đã giải cứu được 29 nạn nhân. Ảnh: LDC.
Cuộc đột kích của cảnh sát Anh đã giải cứu được 29 nạn nhân. Ảnh: LDC.
Lên top