Anh đồng ý xây nhà máy điện hạt nhân có vốn Trung Quốc