Anh đóng cửa tất cả các trường học phòng dịch COVID-19

Các trường học tại Anh sẽ đóng cửa kể từ 20.3. Ảnh: Getty Images.
Các trường học tại Anh sẽ đóng cửa kể từ 20.3. Ảnh: Getty Images.
Các trường học tại Anh sẽ đóng cửa kể từ 20.3. Ảnh: Getty Images.
Lên top