Anh đối mặt mức độ đe dọa nghiêm trọng từ khủng bố

Các nhân viên pháp y của cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ nổ taxi bên ngoài bệnh viện Phụ nữ Liverpool, Anh. Ảnh: AFP.
Các nhân viên pháp y của cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ nổ taxi bên ngoài bệnh viện Phụ nữ Liverpool, Anh. Ảnh: AFP.
Các nhân viên pháp y của cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ nổ taxi bên ngoài bệnh viện Phụ nữ Liverpool, Anh. Ảnh: AFP.
Lên top