Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Anh điều tàu chiến dõi theo “từng dấu chân” đặc nhiệm Hải quân Nga