Anh điều động quân đội tham gia giải quyết khủng hoảng xăng

Anh đối diện cuộc khủng hoảng nhiên liệu do thiếu tài xế xe tải chở hàng lớn. Ảnh: AFP
Anh đối diện cuộc khủng hoảng nhiên liệu do thiếu tài xế xe tải chở hàng lớn. Ảnh: AFP
Anh đối diện cuộc khủng hoảng nhiên liệu do thiếu tài xế xe tải chở hàng lớn. Ảnh: AFP
Lên top