Anh đánh dấu bước tiến trở lại cuộc sống bình thường vào ngày 8.3

Nhân viên y tế và tình nguyện viên hỗ trợ các sinh viên thực hiện xét nghiệm COVID-19 tại Học viện Harris Beckenham, đông nam London, Vương quốc Anh. Ảnh: AFP
Nhân viên y tế và tình nguyện viên hỗ trợ các sinh viên thực hiện xét nghiệm COVID-19 tại Học viện Harris Beckenham, đông nam London, Vương quốc Anh. Ảnh: AFP
Nhân viên y tế và tình nguyện viên hỗ trợ các sinh viên thực hiện xét nghiệm COVID-19 tại Học viện Harris Beckenham, đông nam London, Vương quốc Anh. Ảnh: AFP
Lên top