Anh đánh dấu bước ngoặt mới trong cuộc chiến chống COVID-19

Anh chuẩn bị bước sang giai đoạn 3 trong kế hoạch ứng phó đại dịch COVID-19, nới lỏng hơn các hạn chế hiện tại. Ảnh: AFP
Anh chuẩn bị bước sang giai đoạn 3 trong kế hoạch ứng phó đại dịch COVID-19, nới lỏng hơn các hạn chế hiện tại. Ảnh: AFP
Anh chuẩn bị bước sang giai đoạn 3 trong kế hoạch ứng phó đại dịch COVID-19, nới lỏng hơn các hạn chế hiện tại. Ảnh: AFP
Lên top