Anh đảm bảo thêm 2 triệu liều vaccine COVID-19 của Moderna

Anh tiếp tục đảm bảo thêm 2 triệu liều vaccine COVID-19 từ Moderna, sau 5 triệu liều đã đặt mua từ 2 tuần trước. Ảnh: AFP
Anh tiếp tục đảm bảo thêm 2 triệu liều vaccine COVID-19 từ Moderna, sau 5 triệu liều đã đặt mua từ 2 tuần trước. Ảnh: AFP
Anh tiếp tục đảm bảo thêm 2 triệu liều vaccine COVID-19 từ Moderna, sau 5 triệu liều đã đặt mua từ 2 tuần trước. Ảnh: AFP

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top