Ảnh cực hiếm về mẹ lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Nhật Bản