Ảnh cực hiếm về kỷ nguyên sơ khai tàu con thoi NASA

Tàu Columbia của NASA trên một chiếc Boeing 747, năm 1979. Ảnh: NASA
Tàu Columbia của NASA trên một chiếc Boeing 747, năm 1979. Ảnh: NASA
Tàu Columbia của NASA trên một chiếc Boeing 747, năm 1979. Ảnh: NASA
Lên top