Anh công bố thỏa thuận mang tính bước ngoặt về vaccine COVID-19

Vaccine ChAdOx1 nCoV-19 đã bước vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1. Ảnh: ĐSQ Anh
Vaccine ChAdOx1 nCoV-19 đã bước vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1. Ảnh: ĐSQ Anh
Vaccine ChAdOx1 nCoV-19 đã bước vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1. Ảnh: ĐSQ Anh
Lên top