Anh công bố kết quả nghiên cứu mới về biến thể phụ dễ lây lan hơn của Delta

Nghiên cứu mới ở Anh cho thấy biến thể Delta Plus hay AY.4.2 ít gây ra tình trạng lây nhiễm có triệu chứng. Ảnh: AFP
Nghiên cứu mới ở Anh cho thấy biến thể Delta Plus hay AY.4.2 ít gây ra tình trạng lây nhiễm có triệu chứng. Ảnh: AFP
Nghiên cứu mới ở Anh cho thấy biến thể Delta Plus hay AY.4.2 ít gây ra tình trạng lây nhiễm có triệu chứng. Ảnh: AFP
Lên top