Anh có thêm "vũ khí thứ tư" chống COVID-19

Vaccine COVID-19 của Janssen, chi nhánh của Johnson & Johnson. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19 của Janssen, chi nhánh của Johnson & Johnson. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19 của Janssen, chi nhánh của Johnson & Johnson. Ảnh: AFP
Lên top